A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2018-ban ünnepeli fennállásának 25. évfordulóját

A Társaság jogelődjét a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Részvénytársaságot az 1981-ben létrehozott Magyar Honvédség Elektronikai Igazgatóság bázisán – 1993. január 1-jével alapította a Honvédelmi Miniszter. Alapításakor fő profilja a hazai iparvállalatoknál kifejlesztett alapeszközökre épülő rádió felderítő-, és zavarórendszerek tervezése, speciális hardver- és szoftverelemek fejlesztése, illetve a rendszer szállításához kapcsolódó oktatás, kiképzés és szaktanácsadás volt.

1995-ben két önálló üzletágként megalakult az Elektronikai, illetve a Logisztikai Igazgatóság. A Honvédelmi Minisztérium, mint tulajdonos a HM EI Rt. felé különösen a vagyon,- és ingatlankezelés, üzemeltetés és kiszolgálás irányában növelte az elvárásait. Ennek eredményeként 1997-ben újabb üzletág alakult, az Ingatlan-üzemeltetési Igazgatóság. Az üzemeltetett ingatlanok különböző szervezeti egységekbe integrált biztonsági és őrzés-védelmi tevékenység tapasztalatai és eredményei nyomán 2003-ban felállításra került a Biztonsági és Vagyonvédelmi Igazgatóság.

2000-ben a Társaság elérte a „Minősített NATO Beszállító” címet és ennek nyomán, a hazai cégek közül elsőként, aláírhatta a NATO „Megrendelési Alap megállapodást”.

A fő feladatok megtartása mellett, az igények kiszolgálásával ma három üzletág a Társaság alappillére: ingatlan-üzemeltetés, vagyonvédelem és informatika.