CÉGTÖRTÉNET

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (jogelődje a HM EI Rt.) alapítója 1993-ban a Magyar Köztársaság Kormányának honvédelmi minisztere. A Társaság alaptőkéjét kitevő, tulajdonosi jogokat megtestesítő összes részvény a Magyar Állam tulajdonában van. A HM EI Zrt. állami tulajdonú nagyvállalat budapesti székhellyel működik, és országosan számos telephellyel rendelkezik. Országos szinten mintegy 4 500 főt foglalkoztat. Számos átalakítást és profilbővítést követően napjainkban három nagy üzletág határozza meg a társaságunk működését:
  1. Ingatlan-üzemeltetés
  2. Őrzés-védelem
  3. Informatika
A HM EI Zrt. küldetése, hogy a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményeinek, valamint egyéb állami hivataloknak kiszolgálását biztosítsa, minőségi és minősített szolgáltatásokat nyújtson vagyonvédelem, ingatlanüzemeltetés és informatikai területen. A HM EI Zrt. 2000-ben elérte a „Minősített NATO Beszállító” címet és ennek nyomán, a hazai cégek közül elsőként, aláírhatta a NATO „Megrendelési Alap megállapodást”. Emellett cégünk az alábbi minőségirányítási rendszerekkel, tanúsítványokkal rendelkezik:

Kiemelt védelmi ipari partnereink

HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt.

HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.

HM Arzenál Elektromechanikai Zrt.

Együttműködő partnereink

  • MH BHD Kulturális és Rekreációs Igazgatóság
  • Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ
  • HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Menedzsment

Igazgatóság elnöke:
Dr. Maróth Gáspár
Az Igazgatóság tagjai:
Dr. Trembeczki László András, Dr. Korom Renáta, Dr. Kovács Levente
Felügyelő Bizottság elnöke:
Dr. Kolbenheyer Zsuzsanna
Felügyelő Bizottság tagjai:
Kurtán Krisztina, Láczay Péter János
VEZÉRIGAZGATÓSÁG
Vezérigazgató:
Dr. Trembeczki László András
Általános vezérigazgató-helyettes:
Sikesdi László
Informatikai vezérigazgató-helyettes:
Dr. Sándor Zsolt
INGATLAN-ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG
Igazgató:
Végh Csaba
ŐRZÉS-VÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Igazgató:
Géczi László
ELEKTRONIKAI ÉS INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG
Igazgató:
Dobi Sándor

CÉGADATOK

Cégnév:
HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HM EI Zrt.)
Cégnév angolul:
Ministry of Defence Electronics, Logistics and Property Management Private Company Limited by Shares
Székhelye:
1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
Levelezési cím:
1581 Budapest Pf. 6
A HM EI Zrt. adószáma:
10815135-2-51
Cégjegyzékszáma:
01-10-042134
Statisztikai számjele:
10815135-8110-114-01

SZAKSZERVEZETEINK

  • Őrzés-védelmi Dolgozók Szakszervezete
  • Honvédségi Dolgozók Szakszervezete