Pursuant to the Law CXII of 2011 on the right to self-determination as regards information and freedom of information

GENERAL DISCLOSURE LIST


I. Organizational data

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 • Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
 • Postacím: 1581 Budapest Pf. 6
 • Telefon: +36 1 431 2900
 • Fax: +36 1 275 0972
 • Központi elektronikus levélcím: hmei@hmei.hu
 • A honlap URL-je: www.hmei.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 • Szervezeti ábra LETÖLTÉS

  A főbb szervezeti egységek feladatai, amelyek külső szolgáltatást is végeznek:

 • Ingatlan-üzemeltetési Igazgatóság

  A HM EI Zrt. Ingatlan-üzemeltetési Igazgatósága immár 14 éve sikeresen látja el az ország teljes területén a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő különböző katonai objektumok, létesítmények, egészségügyi intézmények, lakóházak, honvédségi szállók, üdülők teljes körű üzemeltetési, karbantartási, hibaelhárítási feladatait. A honvédségi ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátása mellett az Igazgatóságnak egyre erőteljesebb a szabadpiaci területen tapasztalható térnyerése.
  A HM EI Zrt. Ingatlan-üzemeltetési Igazgatóság felmérte a piaci szegmens sajátosságait, így magas szintű és teljes körű ingatlan-üzemeltetési, fenntartási szolgáltatást nyújt ügyfelei számára.

  Tevékenységi területei:

  • Objektumüzemeltetés, fenntartás
  • Lakóházkezelés
  • Műszaki tervezés, építés, beruházás, felújítás
  • Technikai őrzésvédelem rendszerek tervezése, kiépítése
  • Kútfúrás, kútjavítás
  • Tüzeléstechnikai szerviz
  • Mobil vizsgálólaboratórium
  • Kiképzés-technikai termékek gyártása, telepítése, karbantartása, javítása és képzés
  • Üdültetési és vendéglátási feladatok ellátása
 • Őrzés-védelmi Igazgatóság

  Cégünk 2003 óta magas szintű felkészültséggel, jól kiképzett munkatársakkal és korszerű technikai eszközökkel van jelen az őrzés-védelmi szolgáltatások piacán. Legkiemelkedőbb területünk az élőerős vagyonvédelem, mely napjainkban több mint 250 védelmet igénylő objektum élőerős szigorú őrzés-védelmét foglalja magába.

  Élőerős őrzésvédelmi szolgáltatásunk főbb típusai:

  • vagyonőrség
  • fegyveres vagyonőrség
  • fegyveres biztonsági őrség

  Ezen kívül képesek vagyunk porta-és recepciós szolgálat, épületfelügyeleti, szállítmánykísérési, utasbiztonsági ellenőri feladatok ellátására is. Az élőerős őrzéshez szükség esetén vizsgázott őrkutyákat, őrjárat ellenőrző rendszereket és más technikai eszközöket is alkalmazunk.

  Főbb partnereink, referenciáink:

  • Magyar Honvédség fenntartó
  • Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  • Magyar Államkincstár
  • Magyar Olajipari Művek
  • HungaroControl Zrt.
 • Elektronikai és Informatikai Igazgatóság

  A HM EI Zrt. Elektronikai és Informatikai Igazgatóságának küldetése, hogy HM számára megbízható, biztonságos és modern informatikai megoldásokkal szolgáljon. Célja, hogy a Honvédelmi Minisztérium és más megrendelők számára kiemelkedő informatikai szolgáltatója legyen.

  Szakállományunk a következő tevékenységeket végzi:

  • Kifogástalan informatikai üzemeltetési gyakorlat
  • Sikeres üzemeltetési és támogatási projektek a HM, MH szerveknél és háttérintézményeknél
  • Magyar Honvédség számítógépes szimulációs képességeit biztosító rendszerei NATO kompatibilitásának megteremtése, művelet tervezési és vezetési rendszerek fejlesztése
  • Bekapcsolódás a HM, MH funkcionális informatikai rendszereinek fejlesztésébe
  • Olyan biztonsági megoldások, amelyek a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei közös feladat-végrehajtását elektronikus formában teszik lehetővé

  Tevékenységi területei:

  • Informatikai rendszerek fejlesztése
  • Informatikai és telekommunikációs rendszerek üzemeltetése
  • Katonai számítógépes szimulációs és kiképzési rendszerek
  • Informatikai üzemeltetés támogatása
  • Az üzemeltetés logisztikai támogatása

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 • ITEA Információtechnika és Elektronikus Adatvédelem Kft. (rövidített név: ITEA Kft.)
  • Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
  • Postai cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
  • Telefon: 06 1 431 2900/163
  • Fax: -
  • E-mail: itea@hmei.hu
  • Főtevékenység: 7112 ’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
  • Képviselő neve: Berényi József ügyvezető
  • HM EI Zrt. részesedésének mértéke: 100%
 • TECHIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (rövidített név: TECHIMPEX Kft.)
  • Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
  • Postai cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
  • Telefon: 06 1 431 2900/243
  • Fax: -
  • E-mail: szijgyarto.judit@techimpex.hu
  • Főtevékenység: 4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
  • Képviselő neve: Szijgyártó Judit ügyvezető
  • HM EI Zrt. részesedésének mértéke: 100%

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 • Az alapító és az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának teljes neve: Honvédelmi Miniszter
 • Székhely: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
 • Postacím: 1885 Budapest Pf. 25.
 • Telefon: +36 1 474 1155
 • Fax: +36 1 474 1285
 • Központi elektronikus levélcím: miniszter@hm.gov.hu
 • A honlap URL-je: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium

II. Data about activities, operation

1. A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

 • A társaság tevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok LETÖLTÉS
 • A szervezeti és működési szabályzat vállalatirányítást, tevékenységet, működést leíró kivonata LETÖLTÉS
 • Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat LETÖLTÉS
 • Archív Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat LETÖLTÉS

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok, hirdetmények

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

III. Financial management data

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III/2. pontja

 • 2018. IV. negyedévi átlagos statisztikai állományi létszám: 4188 fő
 • Juttatásokra vonatkozó összesített adat: A HM EI Zrt-nél érvényben lévő kafetéria szabályzat alapján. Az éves keretösszeg egységesen nettó 200 000 Ft/fő.

  Utoljára frissítve: 2018. 07. 05.

 • A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres jutatásai: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III/2. pontja
  Munkakör Alapbér (Ft/hó) Prémium (%) Végkielégítés, felmondási idő
  Vezérigazgató 1 550 000 nincs Mt. szerint
  Vezérigazgató-helyettes 1 440 000 nincs Mt. szerint
  Igazgató 1 100 000 nincs Mt. szerint
  Igazgató-helyettes 1 090 000 nincs Mt. szerint
  Divízióigazgató 875 000-től - 1 450 000-ig nincs Mt. szerint
  Divízióigazgató-helyettes 1 138 500 nincs Mt. szerint
  Osztályvezető 577 500-tól - 1 270 000-ig nincs Mt. szerint
  Csoportvezető 370 000-től - 1 200 000-ig nincs Mt. szerint
  Tisztség Név Tiszteletdíj bruttó összeg/hó Egyéb juttatások
  Igazgatóság elnöke Dr. Maróth Gáspár 370 000 Ft A tiszteletdíjon kívül - a számlával igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült és máshonnan (más jogcímen) meg nem térülő költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult. A személygépkocsi használatra vonatkozó költségek megtérítését – a személygépkocsi használatra vonatkozó jogszabályokban a személygépkocsi költségtérítés elszámolására meghatározott feltételekkel – kérhetik. E jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.
  Igazgatósági tag Dr. Trembeczki László 234 000 Ft
  Igazgatósági tag Dr. Lakner Zsuzsa nincs
  Felügyelő Bizottság elnöke Dr. Kolbenheyer Zsuzsanna 225 000 Ft
  Felügyelő Bizottsági tag Dr. Kalmár Zsuzsanna Katalin 184 000 Ft
  Felügyelő Bizottsági tag Nagy Attila 184 000 Ft

  Utoljára frissítve: 2018. 07. 23.

  A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok archívuma:

 • 2018-ra vonatkozó negyedéves archívum:

  II. negyedév LETÖLTÉS

  I. negyedév LETÖLTÉS

 • 2017-re vonatkozó negyedéves archívum:

  IV. negyedév LETÖLTÉS

  III. negyedév LETÖLTÉS

  II. negyedév LETÖLTÉS

  I. negyedév LETÖLTÉS

 • 2016-re vonatkozó negyedéves archívum:

  IV. negyedév LETÖLTÉS

  III. negyedév LETÖLTÉS

  II. negyedév LETÖLTÉS

  I. negyedév LETÖLTÉS

 • Korábbi évek archívuma:

  2015-re vonatkozó adatok LETÖLTÉS

  2014-re vonatkozó adatok LETÖLTÉS

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 • A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról III. mellékletében előírt közbeszerzési információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződések) a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 43.§-a előírása alapján az alábbi linken érhetők el: kba.kozbeszerzes.hu
 • Közbeszerzési terv LETÖLTÉS
 • Közbeszerzési eljárások:

  Aktuális eljárások:

 • Lefolytatott eljárások (archív):

 • 2015. év

  • Különböző típusú 3,5 t alatti személy- és kisteher gépjárművek karosszéria javításához kapcsolódó munkái, műszaki vizsgáztatás Összegezés (szgk és kisteher gjmű) LETÖLTÉS Szerződés adatai (szgk és kisteher gjmű) LETÖLTÉS
  • 3,5 t feletti tehergépjárművek és autóbuszok javítása 2015-2016. évekre Összegezés (tgk és buszjavítás 2015-2016) LETÖLTÉS Szerződés adatai (tgk és buszjavítás 2015-2016) LETÖLTÉS
  • A Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, lakás és nem lakáscélú ingatlanok (garázs, gépkocsi beálló, tároló helyiség) értékesítését megelőző forgalmi értékbecslés és energetikai tanúsítvány készítése Összegezés (ingatlan értékbecslés) LETÖLTÉS Szerződés adatai (ingatlan értékbecslés) LETÖLTÉS
 • 2014. év

  • Gépjármű alkatrészek beszerzése 2014-2015. évekre Összegezés (gjmű alkatrész) LETÖLTÉS Szerződés adatai (gjmű alkatrész) LETÖLTÉS
  • 3,5 t feletti tehergépjárművek és autóbuszok javítása 2014-2015. évekre Összegezés (tgk és buszjavítás 2014-2015) LETÖLTÉS Szerződés adatai (tgk és buszjavítás 2014-2015) LETÖLTÉS
 • 2013. év

  • A Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítését megelőző forgalmi értékbecslés készítése Összegezés (ingatlan értékbecslés) LETÖLTÉS Szerződés adatai (ingatlan értékbecslés) LETÖLTÉS
  • Gépjármű alkatrészek beszerzése 2013-2014. évekre Összegezés (gjmű alkatrész) LETÖLTÉS Szerződés adatai (gjmű alkatrész) LETÖLTÉS
 • A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3)-(5) bekezdése szerinti, a HM EI Zrt. által kötött szerződésekre vonatkozó közzéteendő adatok

  Szerződések: 2018. év LETÖLTÉS 2017. év LETÖLTÉS 2016. év LETÖLTÉS 2015. év LETÖLTÉS

Pursuant to the Law CXXII of 2009 on the more cost-effective operation of publicly owned companies


b) SPECIAL DISCLOSURE LIST


Other disclosures, corporate management tools

 • Beszerzési alapelvek A társaság a beszerzései során a jóhiszeműség, a tisztesség, az átláthatóság és a rendeltetésszerű joggyakorlás, a hatékony és felelős gazdálkodás elveit szem előtt tartva jár el, biztosítva a verseny tisztaságát és érvényesítve a műszaki és környezetvédelmi előírásokat, a szakmai, biztonsági és jövedelmezőségi, valamint gazdaságossági követelményeket
 • Etikai kódex LETÖLTÉS