• HM. CURRUS GÖDÖLLŐI HARCJÁRMŰTECHNIKAI ZRT.

Cégismertető:

Cégünk több mint 50 éve aktív szereplője a magyar honvédelemnek.
A szúró-vágó eszközökkel felszerelt harci szekeres emblémánk hűen tükrözi elsődleges küldetésünket: összetett, korszerű műszaki-technikai vívmányokat magába foglaló haditechnikai eszközök, valamint biztosító és kiszolgáló berendezések, áramfejlesztők, tűzoltó gépjárművek, utánfutók üzemben tartását, központi és helyszíni javítását, ezeken keresztül a honvédelem szolgálatát. Az elmúlt években jelentkező kapacitástöbbletünknek köszönhetően a járművek javításában, fémszerkezetek tervezésében, gyártásában, megmunkálásában és a fém alkatrészek felületkezelésében szerzett több évtizedes tapasztalatunkkal ma már készséggel állunk a polgári szféra rendelkezésére is.

A telephelyünkön működő vizsgaállomásunkon műszaki vizsgáztatást is végzünk. Személy- és tehergépjárművek, utánfutók, mezőgazdasági vontatók, pótkocsik műszaki ellenőrzésén és vizsgáztatásán felül cégünk környezetvédelmi ellenőrzést is vállal.
A HM CURRUS Zrt. ISO 9001 és AQAP-2110 minőségirányítási rendszerrel rendelkezik, továbbá hivatalos NATO beszállító.

Tevékenységünk:

Hadiipari javítás
Társaságunk javítási tevékenysége felöleli a Magyar Honvédség állományába tartozó valamennyi harckocsi, harcjármű és gépjármű, mobil és telepített áramforrás aggregátor javítása, ipari nagyjavítása mellett a fegyverzettechnikai, műszaki technikai és vegyivédelmi technikai eszközök javítását is.

Hadiipari fejlesztés
Fejlesztői tevékenységünk középpontjában a BTR-80 modernizálási projekt (Modernization of the BTR-80 APC vehicles), az univerzális fegyverállványok (Universal Mechanical Weapon Stations) kialakítása, valamint a COUGAR 4x4 MRAP hazai igényeknek megfelelő felszerelése állt. Jelenleg az URAL 4320 védettség növelésén dolgozunk. Kifejlesztett és már rendszeresített BTR-80 változatok:

  • Vegyi-Sugár Felderítő Jármű (NBC Reconnaissance Vehicle)
  • Mentő-Vontató Jármű (Armoured Recovery Vehicle)
  • Sebesült Kihordó Jármű (Armoured Ambulance Vehicle)
  • Műszaki Páncélozott Akadályelhárító Jármű (Obstacle Breaching)
  • Műszaki Felderítő Jármű (Engineering RECCE

Tűzoltó járművek
A Magyar Honvédségnél korábban rendszeresített ZIL, valamint TÁTRA járműalvázakon kialakított kombinált és habbal oltó tűzoltó gépjárművek jelentős része, az életciklusuk végére, az üzembenntartás során fizikailag teljesen elöregedett, elhasználódott. Korszerű, új eszközökkel történő kiváltásuk (cseréjük) mind rendszer-, mind alkalmazástechnikailag is indokolttá vált.

Tűzszerész járművek
Tűzszerész feladatok közúti és terep viszonyok közötti szakszerű ellátására cégünk kifejlesztett különböző szakfelépítményeket. Ezek mindegyike megkülönböztető fény- és hangjelzéssel van ellátva.

  • Közúti tűzszerész gépkocsi (Bomb-disposal Vehicle)
  • Terepjáró hadműveleti tűzszerész kocsi (Off-road Operational Bomb-disposal Vehicle)

Aggregátorok és Utánfutók:

  • Áramforrás aggregátor
  • Áramforrás aggregátor szállító nyitott utánfutó
  • Tűzoltó utánfutó

Megsemmisítés
A haditechnikai eszközök ipari javítása mellett társaságunk kapta feladatul az MH hadrendjéből kivont harckocsik, harcjárművek és tüzérségi eszközök nemzetközi szerződésekben előírt megsemmisítését, csökkentését a CFE előírásoknak megfelelően. Szigorú előírások biztosítják, hogy a csökkentett eszköz többé ne legyen hadi célokra felhasználható

Kereskedelem
A Magyar Honvédségnél rendszeresített haditechnikai eszközök, páncélos- és egyéb gépjármű technikai alkatrészek, lőszerek, fegyverek, robbanóanyagok értékesítése. A haditechnikai eszközökön felül tűzoltógépjárművek, utánfutók alkatrészeivel, valamint a honvédségi inkurrens készletekkel is kereskedünk

Gépészeti tervezés
Korunk követelményeinek magas színvonalon megfelelő informatikai hátterünk, mérnöki szaktudásunk és a hadiipar területén szerzett több évtizednyi műszaki- és járműtechnikai fejlesztési gyakorlatunk fémjelzi megbízható, szakszerű fejlesztői tevékenységünket. Fejlesztőmérnökeink a Mérnöki Kamaránál bejegyzett gépésztervezői jogosultságokkal rendelkeznek. A tervezési és dokumentációs munkáinkat Autodesk Product Deisgn Suite 2012 és Factory Design Suite 2012 Standard, 2 - 3 dimenziós szoftverek segítségével végezzük

Fémmegmunkálás
Lakatos üzemünk acélból, rozsdamentes acélból és alumíniumból teljes körű lemezmegmunkálást vállal.
A mélyhúzáson és sajtoláson kívül lemezvágást és hajlítást valamint rezgő szerszámos lemezalakítást végzünk. Jellemzően a megrendelő által biztosított szerszámokkal különféle sajtolt lemez alkatrészeket gyártunk

Gépjármű vizsgáztatás
Vizsgaműhelyünk a Nemzeti Közlekedési Hatóság kijelölése alapján az alábbi járműkategóriák vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását végzi: M1, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, LJ, T, R, S.

Oktatás
A különböző szakbeosztásba felvett, honvédségi szerződéses szerelőállomány szakirányú felkészítését a páncélos és gépjármű technikai eszközök hazai és műveleti területen történő ellenőrzésére, technikai kiszolgálására, szükség szerinti javítására cégünk végzi.

Honlap: http://www.currus.hu/