• EGYÉB VÁLLALATIRÁNYÍTÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
Beszerzési alapelvek:
A társaság a beszerzései során a jóhiszeműség, a tisztesség, az átláthatóság és a rendeltetésszerű joggyakorlás, a hatékony és felelős gazdálkodás elveit szem előtt tartva jár el, biztosítva a verseny tisztaságát és érvényesítve a műszaki és környezetvédelmi előírásokat, a szakmai, biztonsági és jövedelmezőségi, valamint gazdaságossági követelményeket

Etikai kódex: megtekinthető az alábbi linket: Etikai kódex