• BÉKEIDŐBEN IS HASZNOS FEJLESZTÉSEKET VÉGEZ A HM EI

Eredményes évet zárt a legnagyobb HM-tulajdonú hadiipari vállalkozás, a HM EI Zrt. A cég fejlesztései iránt jelentős külföldi érdeklődés mutatkozik - mondta Móró Lajos, a HM EI Zrt. vezérigazgatója.

 • Milyen évet zár a HM EI Zrt.? Melyek voltak az év legfontosabb eredményei?
 • A HMEI Zrt. azon állami vállalatok közé tartozik, amelyek pozitív évet zártak, az üzleti tervben meghatározott adózás előtti és üzemi eredményre vonatkozó célokat teljesítettük. Ezt takarékossági intézkedésekkel, felelős vezetői döntésekkel és a dolgozók támogatásával, lelkiismeretes munkájával tudtuk elérni. Úgy gondolom, ez az egyik legfontosabb eredmény. Az elmúlt év során számos olyan, kiemelkedő feladata volt a HM EI-nek, amelyek a korábbi évben nem jelentkeztek - ilyen például az árvízi tevékenységben való részvételünk. Ez próbája volt az önkéntes védelmi tartalékos rendszernek is, hisz ez volt az első alkalom, hogy élesben kipróbáltuk ezt a mozgósítási formát. Több, mint 300 fő vett részt árvízvédelmi munkában, igen lelkiismeretesen, önfeláldozó módon – ezt a miniszterelnök, a honvédelmi miniszter és vezérkari főnök is többször elismerte. A logisztikai ellátásban több mint 40 fő vett részt. Bár ezek az emberek nem a bevonultatott állomány tagjai, de ennek ellenére kivették a részüket az árvízvédelemből. Másik nagy volumenű feladata volt cégünknek a Repülőnap megszervezése, biztosítása, és az üzemeltetési feladatok ellátása. Minden korábbinál nagyobb létszámú kötelék vett részt a Repülőnapon. A hőségriadó igencsak megnehezítette a helyzetünket, és jelentős plusz feladatok elé állította a szervezőket, így lényegesen több ivóvíz csapot és ködfüggönyt kellett telepíteni. Mindazonáltal a tavalyi Repülőnap megrendezése a tervezetthez, illetve a korábbi évekhez képest is lényegesen kevesebbe került.
 • Melyek voltak az elmúlt év kiemelkedő fejlesztései?
 • A már korábban megkezdett fejlesztések kapcsán három kiemelkedő eredményről számolhatok be. Ősszel lezárult a telepíthető gyorsdiagnosztikai nyitható konténerű biolabor fejlesztése. Emellett az árvízi védekezésnél élesben debütált – és kimondottan jól vizsgázott – a HM EI pilóta nélküli repülőgépének két típusa is. Ezen felül - egy 2012-es kormányhatározatnak megfelelően - 200 darab konténerbe épített arzénmentesítő, úgynevezett „HM szűrőt” gyártottunk le, amelyeket átmeneti megoldásként nagyjából ugyanennyi településen helyeztünk üzembe. Ezt a feladatot a honvédelmi tárca kapta és, úgy gondolom, az elvárásnak megfelelően teljesítettük a kormányhatározatot. Nagyon lényeges kiemelni, hogy a két utóbbi fejlesztést és telepítést a HM Currus Zrt-vel közösen végeztük, amely együttműködés a Honvédelmi Minisztériumhoz (HM) tartozó hadiipari cégek integrációjából is következik.
 • Hogyan látja a jelenlegi magyarországi hadiipari fejlesztések helyzetét, lehetőségeit a magyar és a nemzetközi piacokon?
 • A magyarországi hadiipari fejlesztések két részre oszthatók. Egyfelől az előbb is említett, teljesen új fejlesztések, másfelől pedig az orosz hadiipari technikához kapcsolódó, korszerűsítő fejlesztések. Ez utóbbira példa a HM Arzenál Zrt. P 18-as lokátor analóg vevőit felváltó digitális megoldás, vagy a HM Armcom Zrt. harci járművek belső kommunikációjának korszerű megoldása. Ezek a fejlesztések komoly lehetőségeket jelentenek, hiszen a világ fegyverarzenáljának több mint 60 százaléka orosz technikát képvisel, ily módon több helyről van igény a korszerűsítésükre. A HM EI Zrt. Nemzetközi Kapcsolatok Divíziója intenzíven és aktívan foglalkozik a nemzetközi piaci igényekkel, és nagyon sok helyről van érdeklődés a fejlesztések iránt.
 • Milyen új irányokba nyit a HM EI Zrt. üzletfejlesztési szempontból?
 • A hadiipari cégek megtesznek mindent annak érdekében, hogy minél több polgári területre betegyék a lábukat. Ilyen, a már említett három nagy fejlesztés, de az őrzés-védelem, az objektumüzemeltetés területén is folyamatosan küzdünk a civil piacokért. Ez utóbbi komoly erőfeszítést igényel, mivel a civil cégeknél mindkét területen jelentős a fekete-, illetve szürkefoglalkoztatás, jellemző a zsebből fizetés, amely a mi rendezett viszonyainkat figyelembe véve sajnos számunkra versenyhátrányt jelent az árazásnál. Több építkezési, beruházási, felújítási pályázaton veszünk részt elfogadható eredménnyel, de az előbbieket itt is figyelembe kell vennünk. Megtérülő befektetésnek tartjuk a műszeres kutató önkéntes védelmi tartalékos szakasz létrehozását, amely meghatározóvá válhat ezen a piacon.
 • Hogyan alakul a HM EI vezetésével fejlesztett víztisztító konténer alkalmazása a gyakorlatban?
 • Az átmeneti víztisztító telepítése 2014 elején lezárul, már szinte valamennyi egység a helyén van. A későbbiekben szeretnénk „törpe vízmű” formájában ezeket véglegesen is hasznosítani. A víztisztító iránt jelentős külföldi érdeklődés mutatkozik.
 • Milyen újdonságok, fejlesztések várhatók 2014-ben?
 • A befejezett fejlesztések piacosítása az egyik nagy feladat, ez vonatkozik a nemzetközi eladásokra is, belföldön pedig a pilóta nélküli repülőgép képességének beillesztésére a hazai védekezési rendszerbe. A tervek között szerepel egy, a HM fennhatósága és a HM hadiipari cégei által működtetett UAV csoport létrehozása , amely „békeidőben” is és „havaria helyzetben” is aktív szerepet játszhat a védekezésben. Úgy tűnik a rejtjelző berendezések gyártása területén az előzetes érdeklődések alapján 2014-ben fellendülés várható és az informatikai divízióhoz kapcsolódik a „Tempes” gépek kvázi lehallgatás ellen védett informatikai eszközök forgalmazása, üzembe helyezése, fenntartása idén. Tervezzük egy korszerű TEMPES labor létrehozását, amely egyedülálló lesz a maga nemében. Összességében kimondható, hogy az informatikai területünk a fellendülés szakaszába lépett. Véleményem az, hogy a gazdasági nehézségek ellenére a HMEI Zrt. folytatva az eddigi hatékony és takarékos gazdálkodását a 2014-es évet is jó eredménnyel fogja zárni.