• A FRANCIA ÉRDEMREND LOVAGI KERESZTJÉT KAPTA SZEDLACSEK RÓBERT EZREDES

2014. október 29-én Roland GALHARAGUE Franciaország magyarországi nagykövete az egyik
legmagasabb francia kitüntetést, a Nemzeti Érdemrend (Ordre national du Mérite) lovagkeresztjét
adta át SZEDLACSEK Róbert ezredesnek Budapesten, a Francia Rezidencián.

Roland GALHARAGUE köszöntőjében felidézte a Rend alaptézisét, miszerint az a nemzet
közszolgálatában szerzett érdemek jutalma és hozzáfűzte, hogy ezzel a kitüntetéssel ismerik el a
katonák, vagy polgári személyek „megkülönböztetett érdemeit”.

Kitüntetésében részesült még BENKŐ Tibor vezérezredes, a Francia Köztársaság Becsületrend tiszti
keresztjét (Ordre national de la Légion d’honneur) vehette át.
BENDA László ezredes és KOVÁCS Gyula ezredes pedig a francia emlékérem „Afganisztán”
megjelölésű kitüntetésben részesültek.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

A kitüntetésről bővebben ide kattintva olvashat.