• JUSTEUS NEMZETKÖZI HATÁROZATKERESŐ RENDSZER

Projekt tartalmának bemutatása:

 • A fejlesztés célja, hogy hatósági és magán jogalkalmazók, gazdasági vezetők, egyéb piaci szereplők számára az Uniós elsődleges, másodlagos és kiegészítő jogi forrásokat összegyűjtse és az EU hivatalos nyelvein egyetlen közös felületen kereshetővé, akár a saját dokumentumokkal kiegészítve, hasznosíthatóvá tegye. Az alkalmazás az EU szerződéseket, a rendeleteket, irányelveket, egyéb dokumentumokat, valamint az uniós ítéleteket dolgozza fel speciális metaadatolással, entitás kinyerési módszerekkel. Ezek lehetővé teszik, hogy a speciális keresési technológiák alkalmazásával a forrásdokumentumokban a jelenleg elérhető keresési módoknál szélesebb körű és mélyebb, az egyedi felhasználó igényeihez igazodó keresések legyenek végezhetők.

Hírek, események

 • A PIAC_13-1-2013-0117 számú projekt zárásaként 2016. június 29-én záró konferenciára került sor a HM EI Zrt. székhelyén. A konferencia a projekt keretében fejlesztett prototípus gyakorlati bemutatása és a tesztelési eredmények összefoglalása köré épült. Kiemelten fontos a vállalkozás számára, hogy a tesztelésbe bevont véleményalkotó szervezetek összességében pozitívan nyilatkoztak a fejlesztés eredményéről, és tapasztalataikat megosztották a fejlesztőkkel. Ezen információk, javaslatok birtokában kezdődik a termékfejlesztési folyamat.

 • A PIAC_13-1-2013-0117 számú projekt zárásaként sajtóközleményt jelentetett meg a HM EI Zrt.

  Sajtóközlemény

 • A PIAC_13-1-2013-0117 számú projekt zárásaként publikációt jelentetett meg a HM EI Zrt. a Jogi fórum oldalán.
  http://www.jogiforum.hu/publikaciok/784

 • A Nemzetközi Határozatkereső fejlesztési folyamata egy újabb mérföldkőhöz érkezett. 2016. június 3-án szakmai fórum keretében a felhasználói kör, véleményformáló szervezetek bevonása történt a Nemzetközi Határozatkereső tesztelési folyamatába. A találkozón bemutatásra került az alkalmazás, a programhasználat gyakorlati prezentációjával egybekötve, valamint a program tesztelésének főbb elemei kerültek kiemelésre. A szakmai rendezvényt követően a szervezetek bevonásával megkezdődik a Nemzetközi Határozatkereső tesztelési folyamata. A rendezvényen részt vett a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Igazságügyi Minisztérium, Gazdasági Versenyhivatal, Országgyűlési Hivatal valamint a Birher Ügyvédi Iroda néhány munkatársa.

 • 2016. március 21-én Brüsszelben került sor az „Access to and Reuse of EU Legal Information” elnevezésű konferenciára, ahol a vállalatot, illetve a projektet egy munkatársunk képviselt. A konferencia célja, hogy a felhasználók felé hozzáférést biztosítson az aktuális EU jogi információkhoz, az EUR-Lex Kiadóhivatal fejlesztési trendjeihez. Mivel a Nemzetközi Határozatkereső használja az EUR-Lex tartalmát, így a kapott információk hasznosíthatók a fejlesztés következő fázisában. A konferenciáról bővebben az alábbi linken kaphat tájékoztatást: http://publications.europa.eu/en/web/access-reuse-conference/home

 • A marketing terv kidolgozása során javaslat született a szakmai teamtől terméknév váltásra, melyet a menedzsment elfogadott. A LEXPERT Nemzetközi Határozatkereső helyett a JUSTEUS Nemzetközi Határozatkereső kerül bevezetésre. A terméknév váltás oka, elsősorban a névazonosság okozta anomália elkerülése, másrészt az új terméknév mögött rejlő többlettartalom segíti a marketing koncepció kialakítását, frissítését. Az új terméknév „just” eleme egyértelműen a jogi tartalomra utal, akár a latin jus, akár az angol justice szóra gondolunk. A második tag „EUs” pedig a nemzetközi, EU kitekintésre utal. A termék mottója „EU jog egyszerűen” A termék honlapja az alábbi linken érhető el: Justeus

 • 2016. február 29-én szakmai fórum keretében mutattuk be a fejlesztés eddigi eredményeit. A Nemzetközi Határozatkereső fejlesztése elérkezett egy olyan fázisba, amikor szükségessé vált a leendő felhasználói kör tájékoztatása a HM EI Zrt. által létrehozni kívánt hiánypótló alkalmazásról, annak a tervezett speciális egyedi, a felhasználókat támogató technológiai megoldásairól annak érdekében, hogy a szakmai igényeket megismerhessük, és igény esetén a tesztelési fázisba a meghatározó felhasználói szakterületeket bevonhassuk. A rendezvényen részt vett a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Közlöny- és Lapkiadó valamint a Gazdasági Versenyhivatal néhány munkatársa. Prezentáció

 • 2015. november 10-én projektindító értekezlet keretében került bemutatásra a projekt fejlesztési csapata részére az eddig elvégzett fejlesztési feladat és a projekt zárásáig tervezett fejlesztői feladatok.

 • 2015. október 1-től a HM EI Zrt. vette át a PIAC_13-1-2013-0117 projekt megvalósítását a Montana Kft-től kedvezményezett csere folytán. A kedvezményezett cserét követően a HM EI Zrt. teljes projekt költsége 188 965 000 Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás 99 805 025 Ft. A projekt tervezett befejezése 2016. június 30.
  Sajtóközlemény