• ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS

A korszerű ingatlan-üzemeltetés nagy jelentőséggel bír, hiszen a létesítmények teljes életciklusát figyelembe véve az üzemeltetés során keletkezik a felmerülő költségek jelentős része. Ezért az összetett munkafolyamatok és a kapcsolódó ráfordítások megfelelő időben történő tervezése és folyamatos kontrollálása nem csak műszaki, hanem gazdálkodási oldalról is lényeges tényezőt képez. A területen belüli cégünk által végzett főbb tevékenységek alábbi felsorolásából kitűnik, hogy a feladatok szerteágazóak és sokrétűek:

  Üzemeltetési tevékenységen belül:
 • Fűtés és melegvíz-szolgáltatás
 • Vízellátás járulékos szolgáltatásai
 • Szennyvízkezelés
 • Fogyasztói áramellátás- évi 80 670 kW felhasználásnak felügyelete és számlázása
 • Szemétszállítás - évente kb. 160 000 m3
 • Kéménysepretés
 • Rovar és rágcsálóirtás
 • Parkápolás, erdőgondozás - 7 000 000 m2 évente
 • Sepretés hóeltakarítás, síkosságmentesítés - több mint

  Karbantartási tevékenységen belül:
 • Fűtés, melegvíz ellátás karbantartás, hibajavítás
 • Vízellátás karbantartás, hibajavítás
 • Szennyvízellátás karbantartás, hibajavítás
 • Elektromos hálózat karbantartás, hibajavítás
 • Lég- és klímatechnika karbantartás, hibajavítás
 • Hűtőberendezés karbantartás, hibajavítás
 • Emelőgépek karbantartása, hibajavítása
 • Építőmesteri karbantartás, hibajavítás

  Tevékenységünk főbb számai:
 • Ipari hűtők: több mint 500 db
 • Fűtőberendezések: közel 2000 db
 • Olaj és gázégő: több mint 1000 db
 • Szivattyúk (víz- és fűtési): több mint 3000 db
 • Hűtőberendezések: több mint 5000 db

Üzemeltetési üzletágunk biztosítja az ingatlanok műszaki üzemeltetését: az épületszerkezetek, épületgépészeti rendszerek, épületvillamossági rendszerek karbantartását, az épületrészek belső tisztítását, takarítását, valamint az épületekhez tartozó külső területek karbantartását, növény- és kertápolást, kültéri járófelületek tisztítását, csúszásmentesítését. Igény szerint biztosítjuk a gondnoki tevékenységet, kártevő-mentesítést, megelőző karbantartást, tűzjelző rendszerek, felvonók, vagyonvédelmi rendszerek, épületgépészeti rendszerek, gyenge- és erősáramú rendszerek kiépítését.

Szakembereink épületek, épületgépészeti berendezések, ivóvíz-, fűtés-, és melegvíz-rendszereinek, továbbá lég- és klímatechnikai berendezések, professzionális konyhák, valamint erős- és gyengeáramú hálózatok kiépítésével, felújításával, üzemeltetésével, és ezek karbantartásával is foglalkoznak.

Call Center:

A fenntartási feladatok folyamatos, zavartalan ellátása érdekében ügyeleti és készenléti szolgálatokat, a helyi erőkkel el nem hárítható meghibásodások gyors kiküszöbölésének elősegítése érdekében regionális és központi 24 órás diszpécserszolgálatokat működtetünk.

24 órában hívható központi diszpécserszolgálatunk száma: +36 1 347-7700, +36 30 230-6819 Fax: +36 1 347-7786

  Referenciák:
 • Hungaro Controll Zrt. takarítási feladatok
 • Magyar Államkincstár egyes fiókjainak takarítása
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a Vám- és Pénzügyőrség jogutódja) egyes ingatlanainak műszaki üzemeltetése
 • B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház üzemeltetése
 • Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet, Balassagyarmat
 • Budapesti Rendőr-főkapitányság
 • Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság takarítási feladatok
 • Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt. által üzemeltetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások, ill. nem lakások) karbantartása

  Kapcsolattartás:
 • Ingatlan-üzemeltetési Igazgatóság, Létesítmény-üzemeltetési Divízió
 • Divízió-igazgató: Horváth Tibor
 • Telefon: +36 1 347 7748