TEVÉKENYSÉGEK

A HM EI Zrt. Ingatlan-üzemeltetési Igazgatósága immár 25 éve sikeresen látja el különböző objektumok, létesítmények, egészségügyi intézmények, lakóházak, szállók, üdülők teljes körű üzemeltetési, karbantartási, szervizelési és hibaelhárítási feladatait az ország egész területén. Emellett az Igazgatóság jelentős beruházói, fejlesztési és energetikai tevékenységet végez. Az Ingatlan-üzemeltetési Igazgatóság tapasztalt menedzsmenttel, megbízható szaktudással, 25 éves ingatlankezelői tapasztalattal, megoldás-orientált problémakezelési megközelítéssel, valamint stabil tulajdonosi háttérrel áll ügyfelei rendelkezésére, illetve várja új ügyfelei jelentkezését. Tevékenységünket az egész országra kiterjedően – három Divízión keresztül – regionális telephelyeket kialakítva végezzük. A HM EI Zrt. Ingatlan-üzemeltetési Igazgatóság – figyelembe véve a piaci szegmens sajátosságait – magas szintű és teljes körű ingatlan-üzemeltetési, fenntartási, beruházási, fejlesztési szolgáltatást nyújt ügyfelei számára. Társaságunk megbízható, kedvező, valamint egyedi feltételek melletti szolgáltatása tehermentesíti a megrendelőt. Jelentős referenciaértékkel bíró munkáinkat 1000 fő saját, valamint 1500 fős alvállalkozói létszámmal látjuk el az ország területén.

Regionális telephelyeink: Üzemeltetés

 • Budapesti üzemeltetési csoport – Telephely: Budapest
 • Észak-magyarországi üzemeltetési csoport – Telephely: Szentendre
 • Észak-Kelet magyarországi üzemeltetési csoport – Telephely: Miskolc
 • Dél-Kelet-magyarországi üzemeltetési csoport – Telephely: Szeged
 • Nyugat-magyarországi üzemeltetési csoport – Telephely: Székesfehérvár

Regionális telephelyeink: Karbantartás - Szerviz

 • Budapest
 • Székesfehérvár
 • Kaposvár
 • Szeged
 • Debrecen

Létesítmény-üzemeltetési Divízió

Ingatlan-üzemeltetés

A korszerű ingatlan-üzemeltetés nagy jelentőséggel bír, hiszen – a létesítmények teljes életciklusát figyelembe véve – az üzemeltetéskor keletkezik a felmerülő költségek jelentős része. Ezért az összetett munkafolyamatok és a kapcsolódó ráfordítások megfelelő időben történő tervezése és folyamatos kontrollálása nem csak műszaki, hanem gazdálkodási oldalról is lényeges tényezőt képez. A területen belül végzett főbb tevékenységeink igen sokrétűek:
 • Fűtés és melegvíz-szolgáltatás
 • Energetikai szolgáltatás (közüzemi fogyasztások figyelemmel kísérése, ellenőrzése, számlák kezelése)
 • Épülettakarítás
 • Épület karbantartás, fenntartás
 • Rovar- és rágcsálóirtás
 • Parkápolás, erdőgondozás
 • Sepretés hóeltakarítás, síkosságmentesítés
Üzemeltetési üzletágunk biztosítja az ingatlanok műszaki üzemeltetését: az épületszerkezetek, épületgépészeti rendszerek, épületvillamossági rendszerek karbantartását, az épületrészek belső tisztítását, takarítását, valamint az épületekhez tartozó külső területek karbantartását, növény- és kertápolást, kültéri járófelületek tisztítását, csúszásmentesítését. Igény szerint a gondnoki tevékenységet, diszpécser szolgálatot, kártevő-mentesítést, megelőző karbantartást, tűzjelző rendszerek, felvonók, vagyonvédelmi rendszerek, épületgépészeti rendszerek, gyenge- és erősáramú rendszerek kiépítését.

Főbb referenciák

 • HM objektumok kezelése
 • HungaroControl Zrt. takarítási feladatok
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyes ingatlanainak műszaki üzemeltetése
 • B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház üzemeltetése
 • Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet, Balassagyarmat
 • Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság takarítási feladatok

Ingatlan beruházás, kivitelezés, felújítás

Az Igazgatóság tevékenysége kiterjed mind a védelmi, mind a polgári piacra, ahol fővállalkozóként különböző építési-, felújítási feladatokat, továbbá ezen munkák lebonyolítását végzi, évi több milliárd forint értékben. Cégünk évről-évre egyre jelentősebb szerepet tölt be az építőipari piacon. Személyi állományunk többéves szakmai tapasztalattal rendelkezik, szakmai összetétele pedig lefedi az építőipar teljes területét. Tevékenységünk tartalmazza irodaépületek, lakóépületek, oktatási, egészségügyi és minisztériumi épületek teljes körű kivitelezését. Vállaljuk meglévő régi épületek felújítását, korszerűsítését a 21. század technológiájának megfelelően. A kivitelezések során a szakipari, belső építészeti, gépészeti és elektromos munkák elvégzésével, külső közműhálózat építésével, amennyiben szükséges a tervezések és engedélyeztetési eljárásokkal együtt végezzük. Az építőipari kivitelezéseket saját, illetve minősített, megbízható vállalkozói kör bevonásával végezzük.

Főbb referenciák

 • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága
 • Budapesti Rendőr-főkapitányság
 • Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás

Kiemelt projektek

 • Repülésirányító torony kivitelezése
 • Radar torony kivitelezés
 • MH Egészségügyi Központ I. számú telephely oktatóműtő kialakítása
 • MH Egészségügyi Központ I. számú telephely szennyvízhő-hasznosítási projektje

Karbantartás Koordinációs Divízió

Karbantartás

A terület fő tevékenysége a különböző épületgépészeti karbantartási és hibaelhárítási feladatok (központi fűtőberendezések, lég- és klímatechnikai berendezések, biztonságtechnikai, vízgépészeti berendezések karbantartása, hibaelhárítása, villamos gépek, berendezések, szivattyúk javítása, ÉV-VV mérések) minőségi biztosítása. Az országos működés hatékonyságának fenntartása érdekében jelenleg Budapest mellett Székesfehérváron, Kaposváron, Szegeden és Debrecenben rendelkezünk telephellyel. Szakembereink épületek, épületgépészeti berendezések, ivóvíz-, fűtés-, és melegvíz-rendszereinek, továbbá lég- és klímatechnikai berendezések, professzionális konyhák, valamint erős- és gyengeáramú hálózatok kiépítésével, felújításával, üzemeltetésével, és ezek karbantartásával is foglalkoznak.

Karbantartási specifikumok

 • Fűtés, melegvíz ellátás karbantartás, hibajavítás
 • Vízellátás karbantartás, hibajavítás
 • Szennyvízellátás karbantartás, hibajavítás
 • Elektromos hálózat karbantartás, hibajavítás
 • Lég- és klímatechnika karbantartás, hibajavítás
 • Hűtőberendezés karbantartás, hibajavítás
 • Emelőgépek karbantartása, hibajavítása
 • Építőmesteri karbantartás, hibajavítás

Tevékenységünk főbb számai

 • Ipari hűtők: több mint 500 db
 • Fűtőberendezések: közel 2000 db
 • Olaj és gázégő: több mint 1000 db
 • Szivattyúk (víz- és fűtési): több mint 3000 db
 • Hűtőberendezések: több mint 5000 db

Kivitelezés

A Mobil Építő Osztály – köszönhetően a kiterjedt szakmai összetételnek – Budapesten és környékén felmerülő építőmesteri tevékenységek (karbantartó festések, tetőjavítások, bútorjavítások, kőműves és burkolási feladatok) sajáterős kivitelezését biztosítja, továbbá vállalkozási szerződés keretében a Társaság által bonyolított beruházásokban kivitelezési munkálatokat lát el.

Kútfúrás

A kútfúrás kivitelezés szolgáltatásunk az alábbiakat tartalmazza:
 • kiviteli tervezés
 • engedélyek beszerzése (vízjogi létesítési engedély, vízföldtani napló, üzemeltetési engedély)
 • víz kút-figyelő kút (monitoring kút) hőszivattyús szonda fúrások kivitelezése, kútfelújítás, vegyszeres kezelés, általános vízkémiai- és bakteriológiai vizsgálat, alapállapot vizsgálat
 • kút kamerás vizsgálata
 • kivitelezői művezetés
 • meglévő hidrofor vízgépészeti és szennyvízszivattyú csere, (MOBA) karbantartása, felújítása
A fenntartási feladatok folyamatos, zavartalan ellátása érdekében ügyeleti és készenléti szolgálatokat, a helyi erőkkel el nem hárítható meghibásodások gyors kiküszöbölésének elősegítése érdekében regionális és központi 24 órás diszpécserszolgálatokat működtetünk, amely igény esetén partnereink rendelkezésére áll.

Szolgáltatási Divízió

Energetikai szolgáltatás

Az energetikai szolgáltatás keretében végzett tevékenységek a következők
 • A pályáztatási eljárás keretében kiválasztott közüzemi szolgáltatókkal a szerződések (villamos-, gáz-, távhő-, víz- és csatorna, hulladékszállítás) előkészítése, megkötése, gondozása, felülvizsgálata.
 • Az energia felhasználás, az egységárak és az energia költségek alakulásának folyamatos elemzése és értékelése, valamint az energiagazdálkodás helyzetének nyomon követése.
Megbízás esetén javaslatokat dolgozunk ki az energiaracionalizálási programunk keretein belül, az energiaigény, a környezetszennyezés, környezet-igénybevétel csökkentésére is. Cégünk szakemberei által kidolgozott javaslatainkban, egyéb beruházások mellett forrásokat teremtünk az energia ésszerűbb hasznosításához, a felhasználás hatásfokának javításához, és lehetőséget kínálunk a környezetkárosodások mérsékléséhez is.

Főbb referenciák

 • Mintegy 10 helyszínen KEOP pályázat megvalósulásának keretében 0,5 MW teljesítményű napelemes rendszer telepítésében való részvétel.
 • Budapest, Róbert K. krt-i kórház szennyvízhő alapú fűtési és hűtési rendszerének megvalósítása.
 • Különböző intézményekben fűtési rendszer korszerűsítési projektjeik megvalósítása.

Lakóházkezelés

A lakóházkezelési tevékenységen belül ellátjuk különböző lakóépületek, lakótelepek, bérlakások, szállók teljes körű fenntartását és üzemeltetését, továbbá egyes igazgatási feladatait (pl: lakások, szálló- és férőhelyek bérleti és egyéb szolgáltatási díjának bérszámlázása, befizetések nyilvántartása, tartozók felszólítása, kintlévőség-kezelés teljes körű lebonyolítása, társasházi közös költség feldolgozása, utalások előkészítése, stb.). Az ország teljes területén, mintegy 73 településen közel 4000 lakást, szállót kezelünk. A szálló épületekben gondnoki szolgáltatást, illetve 24 órás porta szolgálatot működtetünk. 24 órás diszpécserszolgálatunk biztosítja az azonnali hibaelhárítások végrehajtását.

Főbb referenciák

 • Hotel Pátria
 • Hotel Hadik
 • Timót utcai szálló
 • Bp. VIII. ker. Százados u. 51-65. lakópark
 • Bp. XIII. Hun u. 8. családi szálló
 • Veszprém, Kádárta lakópark
 • Kecskemét, Lechner u. 3.

Kiemelt Partnereink:

 • HM Védelemgazdasági Hivatal
 • MH Anyagellátó Raktárbázis
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
 • Budapesti Rendőr-főkapitányság
 • Budapesti Közlekedési Központ
 • Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet, Balassagyarmat
 • HungaroControl Zrt.
 • Magyar Államkincstár
 • Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
 • Magyar Posta Zrt.
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság
 • Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Kapcsolat

Igazgató:
VÉGH CSABA
Cím:
1101 Budapest, Salgótarjáni út 18.
Fax szám:
+36 1 347 7741
E-mail:
ingatlanuzemeltetes@hmei.hu
Telefon:
+36 1 347 7700
Létesítmény-üzemeltetési Divízió
Divízióigazgató:
Illés Melinda
Telefon:
+36 1 347 7748
E-mail:
illes.melinda@hmei.hu
Karbantartás Koordinációs Divízió
Divízióigazgató:
Magócsi-Józsa Ildikó
Telefon:
+36 1 347 7707
E-mail:
jozsa.ildiko@hmei.hu
Szolgáltatási Divízió
Divízióigazgató:
Balogh Éva
Telefon:
+36 1 347-7785
E-mail:
Balogh.Eva@hmei.hu
Munkaidőben hívható központi telefonszámunk
+36 1 431 2900