Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján

a) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
 • Hivatalos név:HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
 • Postacím: 1581 Budapest Pf. 6
 • Telefon: +36 1 431 2900
 • Fax: +36 1 275 0972
 • Központi elektronikus levélcím: hmei@hmei.hu
 • A honlap URL-je: www.hmei.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
 • Szervezeti ábra LETÖLTÉS A főbb szervezeti egységek feladatai, amelyek külső szolgáltatást is végeznek:  
 • Ingatlan-üzemeltetési Igazgatóság A HM EI Zrt. Ingatlan-üzemeltetési Igazgatósága immár 14 éve sikeresen látja el az ország teljes területén a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő különböző katonai objektumok, létesítmények, egészségügyi intézmények, lakóházak, honvédségi szállók, üdülők teljes körű üzemeltetési, karbantartási, hibaelhárítási feladatait. A honvédségi ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátása mellett az Igazgatóságnak egyre erőteljesebb a szabadpiaci területen tapasztalható térnyerése. A HM EI Zrt. Ingatlan-üzemeltetési Igazgatóság felmérte a piaci szegmens sajátosságait, így magas szintű és teljes körű ingatlan-üzemeltetési, fenntartási szolgáltatást nyújt ügyfelei számára. Tevékenységi területei:
  • Objektumüzemeltetés, fenntartás
  • Lakóházkezelés
  • Műszaki tervezés, építés, beruházás, felújítás
  • Technikai őrzésvédelem rendszerek tervezése, kiépítése
  • Kútfúrás, kútjavítás
  • Tüzeléstechnikai szerviz
  • Mobil vizsgálólaboratórium
  • Kiképzés-technikai termékek gyártása, telepítése, karbantartása, javítása és képzés
  • Üdültetési és vendéglátási feladatok ellátása
   
 • Őrzés-védelmi Igazgatóság Cégünk 2003 óta magas szintű felkészültséggel, jól kiképzett munkatársakkal és korszerű technikai eszközökkel van jelen az őrzés-védelmi szolgáltatások piacán. Legkiemelkedőbb területünk az élőerős vagyonvédelem, mely napjainkban több mint 250 védelmet igénylő objektum élőerős szigorú őrzés-védelmét foglalja magába.Élőerős őrzésvédelmi szolgáltatásunk főbb típusai:
  • vagyonőrség
  • fegyveres vagyonőrség
  • fegyveres biztonsági őrség
  Ezen kívül képesek vagyunk porta-és recepciós szolgálat, épületfelügyeleti, szállítmánykísérési, utasbiztonsági ellenőri feladatok ellátására is. Az élőerős őrzéshez szükség esetén vizsgázott őrkutyákat, őrjárat ellenőrző rendszereket és más technikai eszközöket is alkalmazunk. Főbb partnereink, referenciáink:
  • Magyar Honvédség fenntartó
  • Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  • Magyar Államkincstár
  • Magyar Olajipari Művek
  • HungaroControl Zrt.
   
 • Elektronikai és Informatikai Igazgatóság A HM EI Zrt. Elektronikai és Informatikai Igazgatóságának küldetése, hogy HM számára megbízható, biztonságos és modern informatikai megoldásokkal szolgáljon. Célja, hogy a Honvédelmi Minisztérium és más megrendelők számára kiemelkedő informatikai szolgáltatója legyen.Szakállományunk a következő tevékenységeket végzi:
  • Kifogástalan informatikai üzemeltetési gyakorlat
  • Sikeres üzemeltetési és támogatási projektek a HM, MH szerveknél és háttérintézményeknél
  • Magyar Honvédség számítógépes szimulációs képességeit biztosító rendszerei NATO kompatibilitásának megteremtése, művelet tervezési és vezetési rendszerek fejlesztése
  • Bekapcsolódás a HM, MH funkcionális informatikai rendszereinek fejlesztésébe
  • Olyan biztonsági megoldások, amelyek a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei közös feladat-végrehajtását elektronikus formában teszik lehetővé
  Tevékenységi területei:
  • Informatikai rendszerek fejlesztése
  • Informatikai és telekommunikációs rendszerek üzemeltetése
  • Katonai számítógépes szimulációs és kiképzési rendszerek
  • Informatikai üzemeltetés támogatása
  • Az üzemeltetés logisztikai támogatása
   
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
 • ITEA Információtechnika és Elektronikus Adatvédelem Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: ITEA Kft.)
  • Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
  • Postai cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
  • Telefon: +36 1 431 2900/163
  • E-mail: itea@hmei.hu
  • Főtevékenység: 7112 ’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
  • Képviselő neve: Berényi József ügyvezető
  • HM EI Zrt. részesedésének mértéke: 100%
   
 • Haditechnikai Kereskedelmi Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: Haditechnikai Kereskedelmi Ügynökség Kft.)
  • Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14-18. A. ép.
  • Postai cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
  • Telefon: 06 1 431 2900/243
  • E-mail: indit@indit-trade.hu
  • Főtevékenység: 4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
  • Képviselő neve: Dr. Keszthelyi Gyula ügyvezető
  • Szabó Anna Dalma cégvezető
  • • HM EI Zrt. részesedésének mértéke: 100%
   
 • Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság(rövidített elnevezése: Milipol Zrt.)
  • Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
  • Postai cím: 1089 Budapest, Elnök u. 1.
  • Telefon: +36 1 477 0080
  • Fax: +36 1 334 5563
  • E-mail: milipol@milipol.hu
  • Főtevékenység: 4649 '08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme
  • Képviselő neve: Menyhárt Attila vezérigazgató
  • Haditechnikai Kereskedelmi Ügynökség Kft. részesedésének mértéke: 100%
   
 • ITEA Információtechnika és Elektronikus Adatvédelem Kft. (rövidített név: ITEA Kft.)
  • Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
  • Postai cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
  • Telefon: 06 1 431 2900/163
  • Fax: -
  • E-mail: itea@hmei.hu
  • Főtevékenység: 7112 ’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
  • Képviselő neve: Berényi József ügyvezető
  • HM EI Zrt. részesedésének mértéke: 100%
   
 • TECHIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (rövidített név: TECHIMPEX Kft.)
  • Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
  • Postai cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
  • Telefon: 06 1 431 2900/243
  • Fax: -
  • E-mail: szijgyarto.judit@techimpex.hu
  • Főtevékenység: 4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
  • Képviselő neve: Szijgyártó Judit ügyvezető
  • HM EI Zrt. részesedésének mértéke: 100%
   
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
 • Az alapító és az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának teljes neve: Állami Vagyon Felügyeletéért Felelős Miniszter (jelenleg: Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter)
 • Székhely: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.
 • Postacím: 1357 Budapest, Pf.: 3.
 • Telefon: +36 1 795 5000
 • Központi elektronikus levélcím: mki@kormanyiroda.gov.hu
 • A honlap URL-je: www.kormany.hu/hu/tarca-nelkuli-miniszter-3
 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok, hirdetmények
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Archív Dokumentumok
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
 

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III/2. pontja
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. Archív Szerződések
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
 • A HM EI Zrt. esetében nincs ilyen adat
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
 • A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról III. mellékletében előírt közbeszerzési információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződések) a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 43.§-a előírása alapján az alábbi linken érhetők el: kba.kozbeszerzes.hu
 • Közbeszerzési terv LETÖLTÉS
 • Közbeszerzési eljárások:

  Aktuális eljárások:

 • Lefolytatott eljárások (archív):

 • A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3)-(5) bekezdése szerinti, a HM EI Zrt. által kötött szerződésekre vonatkozó közzéteendő adatok

  Szerződések:
 • A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján

   

  b) különös KÖZZÉTÉTELI LISTA

   

  Egyéb közzétételek, vállalatirányítást elősegítő eszközök

  • Beszerzési alapelvek A társaság a beszerzései során a jóhiszeműség, a tisztesség, az átláthatóság és a rendeltetésszerű joggyakorlás, a hatékony és felelős gazdálkodás elveit szem előtt tartva jár el, biztosítva a verseny tisztaságát és érvényesítve a műszaki és környezetvédelmi előírásokat, a szakmai, biztonsági és jövedelmezőségi, valamint gazdaságossági követelményeket
  • Etikai kódex LETÖLTÉS
  • Bejelentési rendszer A HM EI Zrt. a jogszerű, átlátható, célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működése, illetve a munkaviszonyban és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek prudens és átlátható foglalkoztatásának megerősítése érdekében a szervezeti integritást sértő események és a munkáltatói visszaélések bejelentése, kezelése és kivizsgálása céljából bejelentési rendszert működtet. A bejelentéseket elsősorban elektronikusan, a bejelentesek@hmei.hu e-mail címre lehet megküldeni, az itt elérhető Bejelentési űrlap kitöltésével. LINK A bejelentési rendszer részletszabályai a linkre kattintva érhetőek el. LINK Adatkezelési Tájékoztató bejeletési rendszerrel kapcsolatbanLINK